Když se na křivku aplikuje štětec (brush), u kterého záleží na jeho orientaci, tak je občas zapotřebí obrátit její směr – prohodit její začátek a konec tak, aby byl štětec správně aplikován. Takovým typickým příkladem jsou šipky.

Provést se to dá buď přes nastavení štětce:

Změna směru křivky

A nebo nástrojem pero  – stačí kliknout na požadovaný začátek křivky (stejně jako kdybyste chtěli navázat na křivku a pokračovat v jejím kreslení):

Změna orientace křivky

Jen se nedivte, pokud nejprve použijete ten první způsob, že už vám pak na té křivce už nebude fungovat druhý způsob. Museli byste nejprve opětovně odkliknout přehození směru v nastavení brushe u té konkrétní křivky.