První kompletní tutoriál od skici až po 100% vektorovou ilustraci pro Adobe Illustrátor – návod pro nakreslení příšerky chobotnice se zmrzlinou.

Příšerka - hotová ilustrace

Takto vypadá výsledek tutoriálu, je to čistě vektorová příšerka se zmrzlinou bez použití gradientu a rastrových efektů, vytvořená je v Illustratoru CS3 v anglické mutaci, ale není problém použít i jiné verze.

Klávesové zkratky jsou pro Mac (pro Windows stačí vyměnit Command za CtrlOption za Alt).

V prvním kroku si obrázek načrtnu tužkou na papír a vyfotím mobilem (scanner je samozřejmě taky možnost, ale pro mě je tato volba rychlejší a jednodušší).

Příšerka - předloha

V další fázi si otevřu Illustrator, v záložce File vyberu New (Command + N), velikost nastavím na 800 x 800 px a barevný prostor na RGB, protože chci ilustraci použít pro fotobanky, pokud víte, že obrázek půjde do tisku, použijte CMYK a velikost podle potřeby.

Vytvoření nového souboru
Umístím si předlohu do nového dokumentu, tedy File > Place, vyberu soubor a zaškrtnu možnost Link a Template. Vytvoří se mi nová vrstva s předlohou, pro úpravu ji musím odemknout, posunu předlohu přibližně na střed a případně změním velikost (nástroj výběru V, kliknu na obrázek, kurzor umístím do libovolného rohu, táhnu a zároveň držím Shift, aby se velikost měnila proporcionálně). Můžu si také změnit nastavení průhlednosti předlohy dvojklikem na vrstvu v paletce Layers, defaultně je nastavená na 50 %, což mi většinou vyhovuje. Vrstvu předlohy znovu zamknu v paletce Layers a tamtéž kliknu na Layer 1, kde bude umístěna samotná ilustrace. V tomto kroku je také dobré si soubor uložit (Command + S) a ukládat ho i během práce.

Plátno si přiblížím (Z) a začnu kreslit základní obrys příšerky pomocí nástroje pero (P). Tah a výplň mám nastaveny bez barvy, nebo pracuji v režimu obrysu (Command + Y). Práce s nástrojem pero chce cvik a existují i různé metody, kam přidávat kotevní body (viz Kreslení přesné křivky metodou hodinového strojku nebo Kreslení přesné křivky pomocí horizontálních a vertikálních táhel), proto uvedu pouze stručný popis. Při kreslení perem umístím kliknutím myši ostrý (rohový) kotevní bod. Při kliknutí a současném tažení vytvořím hladký kotevní bod, zjednodušeně řečeno dělám oblouk, na jehož vrcholu je kotevní bod, ze kterého vychází táhla (tečna k oblouku), kterými upravuji tvar oblouku. Tvar můžu nejprve nakreslit perem přibližně a nástrojem pro přímý výběr (A) pak upravuji táhla kotevních bodů, nebo celé kotevní body posouvám podle potřeby.

Obkreslování předlohy

Když je hlavní obrys hotový, přepnu se případně z režimu obrysu (Command + Y), nastavím výplň na RGB 190/45/45 (barvu si přetáhnu i do paletky pro další použití) a tah udělám černou barvou s tloušťkou 10 px a zaoblenými koncovými body i rohy křivky.

Nastavení výplně a tahu

Nastavení výplně a tahu

Objekt vyberu (V), v záložce Object zvolím možnost Expand, kde zatrhnu FillStroke a dostanu seskupenou výplň a tah převedený na křivky. Shift + Command + G (jinak také v záložce Object > Ungroup) zajistí rozdělení skupiny na jednotlivé objekty, se kterými pak můžu případně dále pracovat.

Expand

Příkazem Command + Y opět ponechám viditelný pouze obrys a skryji barvy, aby byla vidět předloha. Při kreslení očí využívám nástroj elipsa (L). Se stisknutým levým tlačítkem myši táhnu a zároveň držím Shift (kreslím kružnici) a Alt (kreslím od středu, lépe se dodrží předloha), barvu výplně zvolím bílou, tah žádný (velikost jsem nakonec oproti předloze zvětšila, líbilo se mi to víc). Zorničky udělám také nástrojem elipsa (L), výplň dám černou a tah žádný. Pak nakreslím menší elipsu (bez Shiftu), vyberu (V), pootočím (přiblížím kurzor k některému rohu ohraničovacího rámečku až se objeví oboustranná šipka do obloučku) a umístím jako na obrázku.

Detail oka

Vyberu (V) zorničku i meší elipsu a na paletce Pathfinder stisknu druhou ikonu (Subtract from shape area) a zvolím Expand.

Paletka Pathfinder

Obě části oka seskupím (Command + G) a zkopíruji na stejné místo, abych dostala druhé oko (Command + C a poté Command + F). Jedno oko vyberu (V) a s Shiftem posunu vpravo (bude ve stejné výšce).

Pusu vytvořím pomocí elipsy (L), držím opět Shift, abych dostala kružnici a Option pro kreslení ze středu. Pak vytvořím horizontální čáru přes kružnici (\), při tažení držím Shift, aby čára byla opravdu vodorovná. Vyberu kružnici i čáru a v paletce Pathfinder stisknu ikonku Divide. Objekt vyberu (V), rozdělím skupinu (Command + Shift + G) a horní část smažu, aby zbyl pouze tvar úsměvu. Barvu zvolím nejprve stejnou jako tělo příšerky, pak se přesunu do paletky Color Guide a vyberu tmavší odstín.

Paletka Color Guide

Tím mám vytvořený základní tvar pusy, pro vylepšení udělám stín pomocí další elipsy, kterou umístím nad pusu podle obrázku a v paletce Pathfinder zvolím Divide. Opět rozdělím skupinu a horní části dám ještě o něco tmavší barvu (opět si pomůžu paletkou Color Guide).

Kreslení pusy

Pomocí dvou překrývajících se elips udělám jazyk. Vyberu obě elipsy a v paletce Pathfinder zvolím první možnost, tedy Add to shape areaExpand, tím je spojím v jediný tvar, který ještě upravím. Jazyk mám vybraný (V), zvolím záložku Effect > Warp > Arc, zde zaškrtnu možnost HorizontalBend zvolím 15 %. Když jsem spokojená s tvarem, přejdu do záložky Object > Expand, tím efekt opět převedu do křivek. Světlý odlesk na jazyku je ve stejné barvě jako tělo příšerky a je pouze jednoduchou lehce natočenou elipsou.

Ruce nakreslím pomocí nástroje pero (P) podle předlohy, nastavím bez výplně a tah na černou barvu o šířce 5 px a zaoblené koncové body i rohy křivky (v paletce Stroke). Když je tvar podle mých představ, vyberu obě ruce a převedu opět tah na křivky (Object > Expand, možnost Stroke). U rukou nakreslím stín a světlo pomocí pera (P).

Kreslení rukou
Stejnými barvami nakreslím stíny na chapadlech a světlo na hlavě a vždy je umístím v paletce Layers pod obrys těla.

Umístění stínů a světla

Tím mám hotovou příšerku a zbývá už jen dodělat zmrzlinu. Na kornout si udělám trojúhelník nástrojem Polygon Tool. Zvolím Polygon, klinku na plochu a nastavím počet stran na tři (Sides: 3).

Polygon Tool

Vyberu (V) trojúhelník a otočím s Shiftem (aby se objekt otáčel po 45°) až do pozice, kdy bude vrchol trojúhelníku směřovat dolů. Zúžím do požadovaného tvaru (na ohraničovacím rámečku táhnu za levý nebo pravý čtvereček – táhlo). Barvu kornoutu jsem vybrala RGB 200/150/100. Kopečky zmrzliny vytvořím pomocí nástroje elipsa (L) s držením Shiftu (kružnice). Uprostřed nakreslím horizontální čáru (/Shiftem) a vyberu (V) čáru i kružnici. Na paletce Pathfinder zvolím ikonu Divide a rozdělím skupinu, spodní část smažu, horní zkopíruji (Command + C a Command + V), umístím oba kopečky na kornout, horní lehce natočím a na rovné straně přidělám kotevní bod (+), který převedu na hladký (P a držím Option a táhnu od kotevního bodu směrem k rohovému bodu až do dosažení požadovaného tvaru). Spodní kopeček jsem udělala čokoládový (RGB 120/50/15), vrchní kopeček vanilkový (RGB 250/250/230). Na kopečky můžete přidělat i nějaký ten stín nebo světlo. Kornout ještě dole oříznu podle ruky příšerky a umístím v paletce Layers pod její obrys. Dodělám několik kapek zmliny. Vytvořím kružnici (LShiftem) a horní kotevní bod vyberu (A). Táhnu ho vzhůru s držením Shiftu, pak na horní liště kliknu na ikonu Convert selected anchor points to corner. Barvu zvolím stejnou jako pro vanilkovou zmrzlinu. Podle potřeby kapky zkopíruji a případně změním velikost.

Kreslení zmrzliny a kapek

Na závěr si perem (P) nakreslím stín v šedé barvě podle předlohy a v paletce vrstev (Layers) ho umístím úplně dospodu. Tip: Pokud budete obrázek umisťovat na barevné pozadí, je vhodné stín udělat černou barvou a dát mu průhlednost (paletka Transparency, Opacity zvolit 10 %).

Autorem tohoto tutoriálu je  Monika Beitlová a původně vyšel na jejím webu monikabeitlova.blogspot.cz.