Způsob kreslení přesné křivky metodou hodinového strojku, který propaguje Von Glitschka a který jsem zde již popisoval má dvě vady – musí se přemýšlet nad umístěním každého bodu (musíte si představit ciferník hodin) a ne vždy je umístění bodu jednoznačné. Oba tyto nedostatky odstraňuje metoda kreslení přesné křivky založená na vodorovných a svislých (horizontálních a vertikálních) táhel bodů beziérovy křivky.

Narazil jsem na ni v jednom anglickém článku, který rozhodně doporučuji prostudovat – najdete v něm více detailů a ukázek: So What’s the Big Deal with Horizontal & Vertical Bezier Handles Anyway?

Stručně řečeno, tato metoda spočívá v tom, že všechna táhla jsou buď vodorovná nebo svislá. Ještě jednodušší bude, když vám ukáži překreslenou ilustraci z minulé metody:

Metoda přesného kreslení pomocí vodorovných a svislých táhel

Povšimněte si, že všechna táhla kotevních bodů jsou buď vodorovná nebo svislá. V tom je celý fígl.

Jak se umísťují body

Jak již jsem psal v úvodu – určování pozic kotevních bodů je v této metodě jednodušší a jednoznačnější – dávají se prostě na nejvyšší (nejnižší) respektivě nejlevější (nejpravější) část křivky. Ten bod by se dal asi nazvat vrcholem křivky. Vzhledem k tomu, že táhla bodů musí být buď vodorovná nebo svislá, vždy poznáte špatné umístění – výsledná křivka ve špatném bodě nedokáže kopírovat předlohu (křivka proložená bodem umístěným pod vrcholem nemůže nikdy dosáhnout tohoto vrcholu).

Několik poznámek na závěr

  • Aby byla táhla vždy pod úhlem 90 stupňů (vodorovně nebo svisle), podržte vždy při jejich tažení klávesu SHIFT.
  • Nemusíte být striktní – občas se vyskytne místo, kde je snazší použít táhlo v jiném sklonu, klidně jej použijte.
  • Občas může být výhodné používat všechna táhla pod jiným úhlem (například když v ilustraci převažují šikmé čáry pod stejným úhlem).
  • Osobně si myslím, že je tato metoda jednodušší, rychlejší a přesnější.

Vyzkoušejte si tento postup v praxi a napište, jak se vám s ním pracovalo!