Když jsem publikoval svůj první video tutoriál (byl to můj první pokus, ale i přes špatný software sklidil velký úspěch), zeptal se jeden ze čtenářů, jak a kde jsem vytvořil profil, který řeší způsob exportu průhlednosti při ukládání v EPS souboru. V ten okamžik mi došlo, že to není až tak jednoduché a spousta lidí o tom ani neví. Mně samotnému to trvalo řadu roků, než jsem na to přišel a přitom mi to dnes a denně ušetří několik minut – ono to možná vypadá, jako nepodstatné, ale při tvorbě pro fotobanky se tato volba exportu do EPS musí vždy řádně nastavit, aby se případné průhledné objekty (nebo objekty s nastaveným módem překrytí) vyexportovaly jako vektory a ne jako bitmapa.

Kde se to tedy nastavuje?

Kupodivu se to nenastavuje při exportu do EPS, ale v položce  Edit / Transparency Flattener Presets…, která zobrazí dialog umožňující editaci a vytvoření nového nastavení pro export průhlednosti:

Přehled profilů pro export průhlednosti

Nyní si buď vyberete stávající profil, nebo vytvoříte nový a můžete nastavit, jaké má mít vlastnosti:

Dialog nastavující, jak se má exportovat průsvitnost v EPS

Nastavíte si jméno svého profilu, jak moc je možné používat při exportu bitmapu (pro export do fotobank je nutné mít nastaveno 100% vektor) a další vlastnosti. Zkoušel jsem zaškrtnout převod textu do obrysů, ale bohužel to nefunguje jak bych si představoval – text se rozseká na části, ale nerozloží se při tom na tahy a výplně.

Kde je pak možné tento profil použít?

Vytvořený profil můžete použít kdykoliv při převodu průsvitnosti některého objektu pomocí menu Object / Flatten Transparency… a nebo při onom exportu do EPS formátu (File / Save as…):

Možnosti exportu do EPS s vaším nastavením