Pokud v Illustratoru potřebujete nakreslit stín nějakého objektu, není nic snazšího než použít efekt Drop Shadow, tak jak jej nejspíše znáte z Photoshopu. Ovšem počítejte s tím, že výsledek už nebude 100% vektor – tento stín bude totiž vytvořen za pomoci bitmapy. Jestliže chcete udělat vektorový stín, tak to bude složitější.

Řešením je použití nástroje Blend – v češtině asi prolnutí. Celý postup si ukážeme na jednoduchém příkladu koule – nakreslíme si kružnici a tu vyplníme radiálním gradientem s posunutým středem, abychom tak vytvořili zdání 3D:

Koule a tvorba jejího vektorového stínu

Pod koulí vytvoříme elipsu, vyplníme ji černou barvou a nastavíme jí maximální (100%) průsvitnost:

Blend - první objekt

Nyní vytvoříme druhou soustřednou elipsu představující střed stínu, mnohem menší, která nebude průsvitná (barva výplně bude opět černá):

Druhý objekt pro blend

V dalším kroku označíme obě elipsy a použijeme nástroj Blend z nabídky Object / Blend / Make a nebo klávesovou zkratkou CTRL + ALT + B. Tím vznikne prolnutí těchto dvou vybraných objektů – vytvoří se mezi nimi několik meziobjektů.

Nastavení přechodu (blendu)

Kolik jich bude, to záleží na nastavení Object / Blend / Blend Options…, které si zobrazíme a upravíme podle svých požadavků. Čím více bude mezikroků (meziobjektů), tím bude stín plynulejší a datová velikost ilustrace větší.

Nastavení přechodu

Nakonec jen takto vytvořený stín posuneme přímo pod kouli a máme hotovo. Jelikož jsem použil průhlednost, je možné dát za stín jednobarevné pozadí a stín zůstane zachován:

Ukázka stínu na barevném pozadí

Na obrázku také vidíte jak vypadá stín po uložení do EPS (nebo po rozložení toho „blendu“ na křivky) – přechod se rozloží na jednotlivé meziobjekty (elipsy) s různou mírou průhlednosti/barvy.

Další ukázky

Výše popsaný “kruhový” stín je poměrně triviální, občas je ale nutné udělat stín méně pravidelným objektům. S blendem to není žádný problém, mnohdy stačí vzít obrys objektu, ten zkopírovat do pozadí, udělat mu druhou kopii, trochu ji zvětšit nastavit průhlednost na 0 a udělat mezi těmito dvěmi objekty blend. Pro lepší představu přidávám další dvě ukázky:

Ukázka stínů vytvořených pomocí nástroje Blend

Export do 100% vektorového EPS formátu

Pokud generujete z ilustrace také EPS soubor (například pro prodej ve fotobankách), tak musíte zajistit, aby Illustrator při exportu do EPS nevytvořil ze stínu bitmapu (kvůli použití průhlednosti), je nutné mu nastavit, že má vše interpretovat pomocí křivek (vektorů) – což nastavíte v dialogu při ukládání EPS:

Nastavení exportu do EPS

Existují ale i jiné možnosti kreslení stínu, ale ty si necháme na jiný tutoriál.