Tečkovanou čáru můžete vytvořit pomocí brushe, ale mnohem jednodušší je použít dialog nastavení obrysu (menu Window / Stroke), stačí zaškrtnout volbu Dashed Line a nastavit délku “čáry” a velikost mezery. Pokud chcete udělat opravdu tečkovanou čáru, tj. čáru skládající se z kulatých teček a ne ze čtverečků či obdélníků, budete muset nastavit délku čáry na nulu, sílu tahu podle velikosti tečky a mezeru o něco větší než je síla tahu (při stejné hodnotě se budou tečky dotýkat). Aby se tečky vůbec zobrazily (mají nastavenou nulovou délku) musíte ještě zaškrtnout zaoblení konců tahu (Round Cap):

Dialog nastavení tečkované čáry

Dialog nastavení tečkované čáry včetně výsledku

Povšimněte si také nastavení v horním panelu – přerušovanou čáru nelze použít se všemi štětci, doporučuji přepnout na Basic. Zkuste si také pohrát s vedlejší volbou – Variable Width Profile, v ukázce nastaven na výchozí hodnotu Uniform.