Kopírování objektů (copy & paste) je jednou z nejužitečnějších a nejpoužívanějších funkcí v grafických programech. V tomto článku uvedu několik tipů pro kopírování objektů – klasicky, na stejné místo nebo na přesnou polohu.

Kopírování přes schránku

Kopírování pomocí CTRL+C a CTRL+V zná asi každý, je to jedna z nejpoužívanějších možností kopírování objektů. Málokdo už však zná další volby, které zkopírují objekt na stejné umístění/pozici:

  • Vložit dopředu CTRL+F – zkopíruje objekt na stejné souřadnice, ale do vrstvy nad vybraný objekt
  • Vložit dozadu CTRL+B – zkopíruje objekt na stejné souřadnice, ale do vrstvy pod aktuálně vybraný objekt
  • Vložit na místo CTRL+SHIFT+V – zkopíruje objekt na stejné souřadnice, ale do nejvrchnější vrstvy

Všechny možnosti zjistíte v menu Úpravy:

ill-kopirovani-2

Rychlé kopírování

Kopírovat jde i jednodušeji – stačí požadovaný objekt přesunout myší a podržet při tom  ALT – objekt se zkopíruje. Pokud chcete objekt posunout ve stejné ose X nebo Y, pak stačí k ALTu přidržet ještě klávesu SHIFT. Tento postup je asi nejjednodušší a nejméně zdržuje.

Přesné kopírování

Chcete-li objekt zkopírovat na přesné umístění, pak jej stačí označit myší a stiknout ENTER. Zde lze nastavit polohu, vzdálenost, úhel, atd. Poté stačí použít tlačítko Kopírovat.

ill-kopirovani-3

Pokud objekt zkopírujete tímto způsobem, pak můžete pomocí zkratky CTRL+D libovolně opakovat tento krok. Jednoduše pak třeba uděláte mřížku, nebo zopakujete texturu.

ill-kopirovani-4

Stejným způsobem lze objekty také přesouvat, stačí nepoužívat tlačítko Kopírovat. Zapněte si náhled, uvidíte co se s objektem děje.