Vektorová ilustrace, vektor, obrázek ve křivkách –  co to vlastně je, co si pod těmito pojmy představit? V digitálním světě existují v podstatě dvě základní možnosti uložení obrazu:

  1. vektor, vektorová ilustrace, obrázek ve křivkách
  2. bitmapa, rastrový obrázek

Například klasické fotografie se ukládají jako bitmapa – obraz je rozložen na malé nedělitelné body takzvané pixely – jsou to jednobarevné čtverečky. Když si na počítači zobrazíte fotku a pořádně ji zvětšíte, tak ty body snadno uvidíte. Často je také uvidíte vytištěné na papíře – zejména pokud se k tisku použil obrázek s malým rozlišením.

Ukázka bitmapy

Oproti tomu vektory můžete zvětšovat dle libosti a nikdy v nich žádné kostrbaté okraje nenajdete – jejich křivky budou stále “hladké“. Je to tím, že se tyto ilustrace skládají z jednodušších tvarů – křivek, které jsou matematicky definované. Do souboru se pak ukládají pouze tyto matematické definice a použité barvy.

Ukázka vektoru

 

Silné a slabé stránky vektorových ilustrací

Díky této vlastnosti mají vektory několik výhod:

  • vektory jsou mnohem vhodnější na tisk – u vektorové ilustrace se vám nestane, že by měla nízké rozlišení – ať kreslíte na plátno velikosti 10x10pixelů nebo 1000×1000 pixelů, výsledek bude stejný a snadno použitelný i na billboard – obrázky můžete zvětšovat a zmenšovat bez ztráty kvality
  • vektory jsou snáze editovatelné – celá ilustrace se zkládá z objektů a vy u každého z nich můžete velmi snadno měnit velikost, pozici a vlastnosti

Ale existuje i několik nevýhod

  •  jejich pořízení je náročnější (čím více se má vektorová ilustrace podobat fotografii, tím je její vytvoření těžší)
  • některé efekty a postupy na které jste zvyklí například z Photoshopu v nich nemůžete provést, jiné efekty způsobí, že se do vektoru dostane bitmapa a tak přijdete o některé výhody tohoto formátu a konečně aplikování některých efektů může vyústit v ohromnou velikost výsledného souboru nebo naprostého vytížení procesoru počítače – stručně řečeno, některé postupy a techniky jsou mnohem hůře proveditelné.