Všechny objekty můžete zmenšovat, zvětšovat, deformovat, stejně tak můžete pracovat i s celými skupinami objektů. V této části se podíváme jen na základní možnosti. Prozatím zůstaneme u nástroje “černá šipka” Selection Tool – pokud máte zapnutou volbu View / Show Bounding Box (Ctrl + Shift + B ), měl by se po vybrání jakéhokoliv objektu kolem něj zobrazit transformační rámeček (obdélník s vyznačenými rohy a středy. Pokud se vám objekty takto nezobrazují, klikněte na volbu View / Show Bounding Box (ta se následně změní se na View / Hide Bounding Box). Nyní můžete zataháním za kterýkoliv z rohů, nebo dalších bodů uprostřed každé strany (prostě tam co jsou ty malý čtverečky) deformovat vybraný objekt: Videoukázka transformace objektu A opět platí to co dříve – s podržením klávesy SHIFT si transformace uchovává poměr stran, s klávesou ALT se transformuje od středu objektu. Vyzkoušejte si to.

Pro přesnější transformace máte k dispozici několik nástrojů:Nástroje pro transformaci objektů

Rotace

Rotate Tool (R) slouží pouze k rotaci vybraného objektu – nejprve černou šipkou vyberte objekt, poté si zvolte tento nástroj pro rotaci, kurzor se vám změní na nitkový kříž, to znamená, že je potřeba nadefinovat střed otáčení – klikněte kamkoliv na plátno a tím určíte, podle kterého bodu se bude objekt otáčet. Následně se změní kurzor zpátky na šipku a vy prostým chycením a tažením (ani nemusíte chytat vybraný objekt) provedete rotaci. Ukázka nástroje pro rotaci objektu

Zrcadlení

Pod nástrojem Rotate Tool se schovává ještě  Reflect Tool (O), ten funguje stejně, jen místo jednoho bodu je na začátku potřeba zadat body dva. Tyto body pak budou definovat osu zrcadlení. Takže vyberte objekt, přepněte nástroj na Reflect Tool, klikněte na jeden bod z pomyslné osy otáčení a když kliknete na druhý bod z této osy, tak se objekt automaticky podle takto definované osy překlopí: Ukázka použití nástroje pro zrcadlení objektu

Změna velikosti a zkosení

Tyto dva nástroje jsou obdobné jako rotace – po vybrání objektu a zvolení tohoto nástroje je potřeba zadat bod, podle kterého se bude měnit velikost / kosit (to je slovo!). V praxi ale tyto nástroje používám spíše výjimečně.

Volná transformace

Tento nástroj umožňuje v podstatě stejné transformace jako “černá šipka”, když máte zapnutý transformační obdélník (View / Show Bounding Box), jak jsem popisoval výše. Ovšem existuje jedna možnost navíc, o které málokdo ví. Tímto nástrojem je možné deformovat i změnou rohového bodu – těžko se to vysvětluje, raději to ukáži na skupině objektů: Ukázka volné transformace Jak jsem to provedl – označil jsem skupinu, zvolil volnou transformaci, kliknul na rohový bod a za stálého držení levého tlačítka myši jsem podržel klávesu CTRL. Stále jsem držel CTRL i levé tlačítko, přesunul rohový bod na požadované místo a pustil klávesu i tlačítko myši. Tímto postupem lze snadno vytvořit jednoduchý 3D efekt (je to taková editace perspektivy).

Tímto jsme probrali nástroje pro transformaci, které se nachází v panelu nástrojů, ale v Illustrátoru existuje mnohem více možností:

Horní panel

Pokud je aktuálním nástrojem černá šipka (Selection Tool), jsou na horním panelu zobrazzeny možnosti pro přesný posun a změnu velikosti objektu: Možnosti změny velikosti a přesunu Tento způsob použijete pokud potřebujete nastavit přesné souřadnice nebo velikost objektu. Při změně velikosti nezapomeňte zamknout poměr stran (ikona “řetězu” mezi polem pro zadání nové šířky a výšky objektu). Přesnou velikost můžete zadávat s různými jednotkami (pixely, centimetry, procenta). Při transformacích si dávejte pozor, jak máte nastaven (vybrán) vztažný bod.

Paleta pro transformaci

Pro transformace máte k dispozici také samostatnou paletku. Najdete ji v menu Window / Transform, klávesová zkratka na její zobrazení je Shift+F8: Paletka pro transformace Její obsah je podobný hornímu panelu, jak jsem jej popsal výše. Navíc nabízí možnost rotace objektu a jeho zkosení (zadáním stupňů). pokud zobrazíte kontextovou nabídku paletky (tlačítko v pravém horním rohu panelu), zobrazí se vám několik dalších možností. Z nich nejpoužívanější je horizontální a vertikální zrcadlení.

Transformace v hlavní nabídce

Posledním místem pro nástroje na transformaci objektů jsou nabídky v hlavním menu. Jedná se zejména o položku Object / Transform: Nabídka transformací objektu