Z minulého dílu předpokládám, že máte spuštěný Adobe Illustrator a v něm otevřený nový dokument. Konečně můžeme kreslit – začneme něčím jednoduchým – třeba čtverec/obdélník. Vyberte si vlevo nástroj Rectangle Tool (klávesová zkratka pro něj je M – ano je to jen jedna klávesa). Nástroj Rectangle Tool A teď nakreslete na plátno první objekt. Pro naprosté začátečníky je tady výjimečně postup: Kliknout (tím se zadá výchozí roh objektu), držet a táhnout (tím se vytváří objekt), pustit (objekt je hotov). Jak můžete vidět, právě jsme nakreslili bílý obdélník s černým okrajem (to jsou výchozí barvy, ve vašem případě můžou být i jiné). Jen pro jistotu malá ukázka: Ukázka kreslení obdélníku V panelu nástrojů jsou pod ikonkou Rectangle Tool skryty další nástroje pro kreslení základních tvarů s výplní. Zobrazíte je tak, že zmáčknete tlačítko nástroje a chvíli jej podržíte – zobrazí se vám následující nabídka. Abyste si vybrali například nástroj pro kreslení elipsy Elipse Tool musíte zobrazit tuto nabídku jak jsem popsal výše – to jest kliknout na nástroj Rectangle Tool, držet, přejet myší (stále se stisknutým levým tlačítkem) na Elipse Tool a teprve nad ním pustit levé tlačítko: Nástroje pro kreslení základních tvarů To, že se pod tlačítkem skrývají další nástroje označuje malá trojúhelníková šipka v pravém dolním rohu ikony nástroje. Kromě tvarů s výplní lze kreslit také tvary bez výplně – “čárové tvary”. Najdete je pod nástrojem Line Segment Tool (\): Nástroje pro kreslení základních tvarů

Možnosti kreslení základních tvarů

Většina výše uvedených nástrojů má spoustu možností, jak tvar nakreslit. Zůstaňme například u nástroje kružnice/elipsa  a ukažme si jeho další možnosti.

Tvary přesných rozměrů

Pokud potřebujete nakreslit elipsu přesné velikosti (třeba 12.54 pixelů x 7.25556 pixelů), tak stačí s vybraným nástrojem (v tomto případě to bude Elipse Tool s klávesovou zkratkou L) kliknout v dokumentu na místo, kde chcete tento objekt mít. Následně se zobrazí formulář na zadání jeho rozměrů a dalších parametrů: Parametry nástroje elipsa

Pravidelný tvar

Chcete-li nakreslit místo elipsy kružnici, místo obdélníku čtverec, podržte při kreslení tvaru klávesu SHIFT (držte SHIFT, klikněte, táhněte, pusťte tlačítko myši, pusťte klávesu SHIFT). Obdobně při kreslení čáry pokud držíte klávesu SHIFT, tak bude čára kreslena pod úhlem 0, 45, 90, … stupňů. Klávesu SHIFT můžete zmáčknout i kdykoliv později při kreslení tvaru, v takovém případě se tvar ihned upraví.

Kreslení od středu

Občas potřebujete kreslit tvar od jeho středu a ne od rohu (například chcete nakreslit kružnici na průsečíku dvou čar). V takovém případě podržte klávesu ALT. Potřebujete-li takto nakreslit pravidelný tvar (čtverec, kružnici), tak si přidržte zároveň i klávesu SHIFT. Na závěr jedna ukázka, kde jsem nejprve nakreslil elipsu klasickým způsobem, od středu, kružnici a kružnici od středu: Ukázka kreslení tvarů

Specialitky

Některé nástroje mají ještě další možnosti – jedná se zejména o nástroje pro kreslení obdélníku se zaoblenými rohy, hvězdy, spirály, mnohoúhelníku, obdélníkové a polární mřížky. Jedná se o to, že když kreslíte daný tvar (táhnete myší se zmáčknutým levým tlačítkem) tak před puštěním tlačítka myši můžete zmáčknout kurzorové šipky, které mění některé parametry kreslenéh objektu:

  • u obdélníku se zaoblenými rohy to je poloměr zaoblení
  • u hvězdy a mnohoúhelníku počet vrcholů
  • u spirály počet zatočení
  • u mřížek počet rozdělení mřížky

Posun objektů

Nakreslenými objekty můžete snadno hýbat – slouží k tomu základní nástroj – černá šipka – Selection Tool (klávesová zkratka V) – stačí chytnout objekt a posunout (kliknout na objekt – pozor pokud nemá výplň, tak musíte kliknout na jeho okraj – držet levé tlačítko, táhnout myší na nové místo a pustit tlačítko). Opět při tom můžete použít klávesu SHIFT přidržíte-li ji, budete objekt posouvat pouze vodorovně, svisle nebo pod úhlem 45 stupňů. Další možností tohoto nástroje (černá šipka) je posun na/o přesné souřadnice – stačí je vyplnit v horní liště. Poslední možností je použít volbu Object / Transform / Move (pokud máte aktivován nástroj černá šipka, tak stačí zmáčknout klávesu ENTER) kdy se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat přesné souřadnice, nebo vzdálenost a úhel, kam se má objekt posunout: Dialog na posun ojektu

Kopírování objektů

Objekty je možné kopírovat – duplikovat. To je jedna z hodně častých operací – kromě klasických klávesových zkratek CTRL+CCTRL+V (Copy a Paste) nabízí Illustrátor několik dalších možností, které jsou popsány v tomto článku: Tipy na kopírování objektů (nejpoužívanější je kopírování objektu na stejnou pozici do popředí/pozadí CTRL+F / CTRL+B)